Tin Black

Tin Black for tea storage.

Characteristics

Tin black for tea storage with lid – 150g.

8,00