Tin White

Tin White for tea storage.

Characteristics

Tin White for tea storage with lid – 150g. 

8,00